Тазгодишният коледен базар на Британика беше в помощ на „Сдружение Гаврош“. Бяха събрани хранителни продукти и парични средства по време на базара. Имаше много интересни картички, лакомства, украшения…духът беше повдигнат в унисон с традицията.

pic-1-min pic-7-min pic-9-min pic-15-min pic-17-min pic-18-min pic-27-min pic-28-min pic-29-min pic-30-min pic-33-min pic-34-min pic-37-min pic-38-min pic-40-min pic-42-min pic-46-min pic-50-min pic-52-min pic-55-min pic-60-min pic-62-min pic-65-min pic-68-min pic-70-min pic-73-min pic-74-min pic-81-min pic-83-min pic-89-min pic-92-min pic-94-min pic-102-min pic-103-min pic-107-min pic-108-min pic-110-min pic-111-min pic-112-min pic-116-min pic-117-min pic-118-min pic-119-min pic-120-min pic-123-min pic-126-min pic-128-min pic-130-min pic-131-min pic-134-min pic-135-min pic-137-min pic-140-min pic-142-min pic-145-min pic-147-min pic-148-min pic-149-min pic-155-min pic-158-min pic-161-min pic-163-min pic-166-min pic-175-min pic-178-min pic-181-min pic-184-min pic-185-min pic-189-min pic-193-min pic-194-min pic-196-min pic-199-min pic-205-min pic-207-min pic-208-min pic-209-min pic-215-min pic-221-min pic-224-min pic-228-min pic-229-min pic-230-min pic-232-min pic-236-min pic-242-min pic-244-min pic-252-min pic-257-min pic-260-min pic-261-min

Фотографи: Борислава Иванова и Радостин Иванов